palpace

Palpace je odborný výraz pro „vyšetření pohmatem“. Palpace je jednou ze čtyř základních vyšetřovacích metod, které se používají při fyzikálním vyšetření. Lékař při palpaci prohmatává konkrétní část těla (např. břicho, krk apod.) a hodnotí přitom nejen nahmatané orgány či jiné útvary, ale i případné reakce pacienta – zejména bolestivost v okamžiku, kdy lékař pohmatem odhalí nějaký problém.

Odvozené přídavné jméno je palpační.