dysplazie

Dysplazie znamená poruchu vývoje nebo růstu. Tento pojem se užívá v souvislosti s popisem změn buněk ve vzorcích vyšetřovaných tkání, tzv. biopsií, odebraných během vyšetřovacích nebo operačních zákroků, např. ze sliznice tlustého střeva, dělohy, močového měchýře nebo z prsní tkáně. Pokročilá dysplazie (např. posun ve prospěch nezralých buněk) může signalizovat přednádorové nebo nádorové změny.

Viz také dys-.