dysplazie

Dysplazie je odborný výraz pro nějakou vývojovou abnormalitu. Nejčastěji se jedná o změnu velikosti, tvaru a uspořádání buněk, avšak obecně to může být i mnohem větší tělní struktura (třeba u dysplazie kyčelního kloubu).

V onkologii pojem „dysplazie“ znamená přítomnost abnormálních buněk v nějaké tkáni nebo orgánu. Nejedná se o rakovinu, ale z dysplazie se někdy může vyvinout prekanceróza. Dysplazie může být mírná, středně závažná nebo závažná – podle toho, jak abnormální buňky vypadají pod mikroskopem (v rámci histologického vyšetření) a jak velká část tkáně nebo orgánu je postižena.

Odvozené přídavné jméno je dysplastický.

Viz také dys- a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz dysplazie.