dysfunkce

Dysfunkce je narušená, porušená nebo odchylná činnost nějakého orgánu, narušení vzájemné souhry duševních a tělesných funkcí, případně narušená nebo odchylná funkce obecně.

Viz také dys- a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz dysfunkce.