dysestezie

Dysestezie je porucha vnímání dotyků. Často se projevuje jako bolest, ale postižený člověk ji může vnímat i jako nepřiměřený pocit (tzn. pocit neodpovídající tomu, co při témže dotyku vnímají ostatní lidé). Dysestezie je způsobena poruchou periferního nervového systému nebo centrálního nervového systému, a mezi popisované pocity při dotyku patří pálení, vlhkost, svědění, elektrický šok, mravenčení apod. Dysestezie se může vyskytovat prakticky v jakékoli oblasti těla; nejčastěji je však pociťována v ústech, na pokožce hlavy, případně jinde na kůži.

Viz také dys-.