aldosteron

Aldosteron je hormon, který vzniká v nadledvinách a z nich je také vylučován do krevního oběhu. Aldosteron hraje zásadní roli v regulaci krevního tlaku: působí na ledviny a tlusté střevo, v nichž jednak zvyšuje zpětné vstřebávání soli (tedy sodíku a chloridu) do krevního oběhu, jednak zvyšuje množství draslíku vylučovaného močí. Aldosteron také způsobuje, že zároveň se sodíkem se zpětně vstřebává i voda; tím se zvyšuje objem krve, a v důsledku toho i krevní tlak. Aldosteron je součástí renin-angiotenzin-aldosteronového systému.

Aldosteron se řadí mezi steroidní hormony, přesněji řečeno mezi mineralokortikoidy.

Obrázek: Zjednodušeně znázorněná chemická struktura aldosteronu. Konec každé úsečky (není-li na ní zakreslen atom jiného chemického prvku, např. kyslíku nebo vodíku) znázorňuje jeden atom uhlíku. (Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain)