preventivní prohlídka

Preventivní prohlídky jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou důležitou součástí primární prevence i sekundární prevence. Druhy preventivních prohlídek, kdo je provádí, jejich obsah a časové rozmezí udává Vyhláška č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách, aktualizovaná vyhláškou č. 317/2016 Sb.

Rozlišujeme čtyři základní typy preventivních prohlídek:

Viz také prevence.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Preventivní prohlídky Screening