preventivní prohlídka

Preventivní prohlídky jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou důležitou součástí primární prevence i sekundární prevence. Druhy preventivních prohlídek, kdo je provádí, jejich obsah a časové rozmezí udává Vyhláška č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách, aktualizovaná vyhláškou č. 317/2016 Sb.

Preventivní prohlídka v ordinaci všeobecného praktického lékaře se provádí ve dvouletých intervalech. Obsahuje doplnění historie nemocí, hodnocení rizikových faktorů a rodinné zátěže chorobami, event. vyhodnocení profesních rizik, kontrolu očkování, kompletní fyzikální vyšetření, včetně změření krevního tlaku, hmotnosti a orientačního vyšetření zraku a sluchu a vyšetření moči. Podle věku je součástí preventivní prohlídky laboratorní vyšetření a EKG, a od 50 let screeening rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Screening Preventivní prohlídky
Vyhledat „preventivní prohlídka“ na NZIP