Náhrada nákladů na přeshraniční pojištění

Pokud pojištenec vycestuje do zahraničí s cílem čerpat zde plánovanou bez souhlasu své , musí poskytnutou péči na místě sám zaplatit. Poté může požádat svou zdravotní pojišťovnu o refundaci nákladů. Náhrada nákladů se poskytuje pouze do výše stanovené pro úhradu zdravotních služeb v České republice.