Čerpání zdravotní péče v jiném státě EU

S předchozím povolením své  (doklad S2) můžete vycestovat za účelem čerpání konkrétní plánované . Jde o péči, která je v ČR hrazená a nelze ji v ČR poskytnout bez zbytečného odkladu. V tomto případě máte nárok na úhradu zdravotní péče.

Pokračujte na původní zdroj

Čerpání zdravotní péče v jiném státě EU