Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na je jednou z dávek určených ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování. Výše příspěvku na mobilitu činí 550 Kč za kalendářní měsíc. Detailní popis postupu při podání žádosti o příspěvek na mobilitu najdete na Portálu veřejné správy.

Pokračujte na původní zdroj

Příspěvek na mobilitu

Více v kategorii Zdravotní postižení