Rotavirové gastroenteritidy

jsou onemocnění provázená a zvracením. Před zavedením v roce 2006 byly rotaviry celosvětově nejčastější příčinou závažných akutních gastroenteritid u dětí mladších 5 let, u nichž ročně zapříčinily přibližně 453 000 úmrtí. V České republice pozorujeme nejvyšší výskyt rotavirových gastroenteritid v zimních a jarních měsících (únor – květen). Více informací najdete v uvedeném zdroji.

Pokračujte na původní zdroj

Rotavirové gastroenteritidy