První pomoc

Co je první pomoc, jaké jsou její zásady a kde je možné se s nimi seznámit? Kdy je člověk ze zákona povinen poskytnout první pomoc? Jak postupovat při volání záchranné zdravotnické služby? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, najdete v uvedených zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

První pomoc

Více v kategorii Úrazy, otravy a popáleniny