Stopstigma: duševní zdraví, duševní nemoci

Cílem stránek Stopstigma je informovat o a duševních problémech, dodávat naději a měnit postoje veřejnosti, profesionálů, ale i těch, kdo mají sami nějaké potíže. Jak už sám název Stopstigma napovídá, snahou autorů webu je zvýšit povědomí o duševních nemocech, snížit stigmatizaci, negativní „nálepkování“ nemocných, jejich blízkých a celého oboru péče o duši. Provozovatelem webu je Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s., které funguje již od roku 1995.

Pokračujte na původní zdroj

Stopstigma: duševní zdraví, duševní nemoci

Více v kategorii Duševní onemocnění