duševní zdraví

Duševní zdraví je „pocit pohody, v němž každý jedinec naplňuje svůj vlastní potenciál, zvládá běžný životní stres, může pracovat produktivně a plodně a je schopen přispívat k prospěchu své komunity“ (definice podle Světové zdravotnické organizace).

Viz také duševní onemocnění.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Duševní zdraví