antitrombotická léčba

Antitrombotická léčba neboli protisrážlivá léčba je léčba vedoucí ke zpomalení aktivace mechanismů srážení krve, s cílem zamezit vzniku trombu nebo jeho dalšího zvětšování. Léčbu, která pak vede k rozpuštění již vzniklého trombu, nazýváme trombolytická léčba.

Antitrombotická léčba se používá především k prevenci plicní embolie a cévní mozkové příhody a zahrnuje léčbu nízkomolekulárním heparinem v injekcích, warfarinem nebo tzv. novými anikoagulancii. U pacientů užívajících warfarin musí být pravidelně prováděny kontroly koagulace a podle toho upravována léčba. Účinnost léku mohou ovlivnit některé potraviny. Pacienti užívající protisrážlivé léky musí být obezřetní při užívání jiných léků s ohledem na nevhodné kombinace a riziko gastropatie a při konzumaci některých potravin.

Vyhledat „antitrombotická léčba“ na NZIP