trombolytická léčba

Trombolytická léčba je léčba, jejímž cílem je rozpuštění již vzniklého trombu.

Viz také fibrinolýza, trombolýza a antitrombotická léčba.