nízkomolekulární hepariny

Nízkomolekulární hepariny jsou léky, které se řadí mezi antikoagulancia. Používají se například k prevenci trombózy, dále při léčbě hluboké žilní trombózy nebo při léčbě infarktu myokardu.