nová orální antikoagulancia

Nová orální antikoagulancia neboli NOAC (zkratka pochází z anglického názvu new oral anticoagulants) jsou léky ze skupiny antikoagulancií a používají se např. pro snížení rizika vzniku cévní mozkové příhody. Na rozdíl od „tradičních“ antikoagulancií (zejm. heparinu a warfarinu) mají výhodu, že není nutné pravidelně kontrolovat krevní srážlivost (vyšetření mezinárodní normalizovaný poměr); na druhou stranu je však nutné pravidelně sledovat jiné krevní parametry, např. hodnoty udávající funkci ledvin.

Poznámka: Jednotné číslo je nové orální antikoagulans (tento název se v jednotném čísle nijak neskloňuje).