trombus

Trombus je krevní sraženina, která z nějakého důvodu vznikne v kterékoli části srdečně-cévního systému a přetrvává v ní. Pokud se trombus „dostatečně“ zvětší, může zablokovat průtok krve a způsobit odumření tkání, které jsou postiženými cévami zásobovány. Pokud k takovému zablokování dojde ve věnčitých tepnách (ty zásobují srdeční sval), důsledkem může být odumření části srdečního svalu a fatální (smrtící) infarkt myokardu. Pokud se trombus – nebo i jen jeho část – odlomí z cévní stěny a volně pluje krevním řečištěm, je považován za embolus.

Obrázek: Trombus – zjednodušený nákres. (Zdroj: www.sciepro.com, CC BY-ND 4.0 DE)

Viz také trombóza.