imunologie

Imunologie je vědní a lékařský obor, který se zabývá výzkumem imunitního systému a jeho reakcemi na patogeny, a zejména diagnostikou a léčbou poruch imunitního systému (autoimunitní onemocnění, alergie, obranné reakce na transplantované orgány, imunodeficience.

Odvozené přídavné jméno je imunologický, odborník na imunologii se nazývá imunolog.

Poznámka: Pod imunologii spadá i poměrně rozsáhlý obor alergologie, na kterou se řada lékařů specializuje.

Viz také imunita, -ologie.