multirezistence

Multirezistence neboli MDR (zkratka pochází z anglického názvu multidrug resistance) je odolnost choroboplodných zárodků vůči léčivům různých tříd. Jinými slovy:

Přídavné jméno je multirezistentní může popisovat i nějaké onemocnění. Například multirezistentní tuberkulóza je definována jako onemocnění vyvolané kmenem bakterie Mycobacterium tuberculosis, který je rezistentní minimálně vůči kombinaci isoniazidu a rifampicinu.

Viz také multi-, rezistence, mnohočetná léková rezistence, MDR.