močovina

Močovina je látka, která se přirozeně vyskytuje v lidském těle. Jedná se o hlavní konečný produkt metabolismu látek obsahujících dusík (zejména proteinů). Močovina se tvoří v játrech a průběžně je vylučována močí. Zdravý dospělý člověk vyloučí močí každý den přibližně 32 g močoviny, což odpovídá asi 85 % dusíku, který je denně vylučován z těla).

Obrázek: Chemická struktura močoviny. V levé části obrázku jsou barevně odlišeny atomy různých chemických prvků: uhlíku (černá), dusíku (modrá), kyslíku (červená) a vodíku (bílá). V pravé části obrázku konec každé úsečky (není-li na ní zakreslen atom jiného chemického prvku, např. dusíku nebo kyslíku) znázorňuje jeden atom uhlíku. (Zdroj: Jynto Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20145017 [levá část obrázku] a Jü - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52206961 [pravá část obrázku])

Viz také moč.