poleptání

Poleptání je poškození tělesné tkáně – obvykle kůže nebo sliznice – působením některých chemických látek (zejména silných kyselin, zásad, organických rozpouštědel nebo detergentů). Stupeň poškození se liší v závislosti na chemické látce, jejím množství a době kontaktu s tkání.

Odvozené sloveso je poleptat.