temenní mozkový lalok

Temenní mozkový lalok nebo jen zkráceně temenní lalok (lat. lobus parietalis cerebri) je velký lalok v každé mozkové hemisféře, který se nachází pod temenní kostí (jinými slovy, každý člověk má dva temenní laloky). Poškození temenního laloku může způsobit například apraxii.

Obrázek: Mozkové hemisféry – schematický nákres. V levé části obrázku jsou znázorněny čtyři hlavní mozkové laloky. V pravé části obrázku jsou vyznačeny levá a pravá mozková hemisféra, rýhy a závity. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také mozkové laloky, mozkové hemisféry.