implantace (obecně)

Implantace je odborný výraz pro „vsazení“ nebo „zasazení“. V souvislosti s lékařstvím má několik různých významů:

  1. implantace v embryologii (v souvislosti s početím neboli počátkem těhotenství) znamená uhnízdění embrya v děložní sliznici,
  2. implantace v chirurgii znamená „vsazení“ nějakého cizorodého předmětu (např. kardiostimulátoru, umělé srdeční chlopně apod.) do lidského těla, aby tam tento předmět plnil funkci struktury, kterou má nahradit či doplnit,
  3. implantace v zubním lékařství znamená „vsazení“ zubního implantátu do uměle vytvořeného otvoru v horní nebo dolní čelisti.

Odvozené přídavné jméno je implantační, odvozené sloveso je implantovat.