kardiostimulátor

Kardiostimulátor neboli pacemaker je přístroj, který se používá k léčbě poruch srdečního rytmu. Při zpomalené srdeční akci (tzv. bradykardii), která ohrožuje pacienta, zajišťuje elektrickým stimulem (výbojem) požadovanou srdeční frekvenci. Tím ovlivňuje pravidelnou činnost srdce jako pumpy a dostatečné čerpání krve do oběhu.

Viz také kardio-, stimulace.