endometrium

Endometrium neboli děložní sliznice (lat. tunica mucosa uteri) je vnitřní vrstva dělohy, která vystýlá děložní dutinu.

Viz také perimetrium, myometrium a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz endometrium, endometriální apod..