transtorakální biopsie

Transtorakální biopsie je zákrok, při kterém je pacientovi odebrán vzorek tkáně z plic. Jeho princip spočívá v tom, že lékař zavede jehlu přes kůži pacienta mezi žebry do plíce. Během zákroku obvykle pacient zůstává při vědomí; předtím mu však může být podáno sedativum (lék, který způsobuje uvolnění a ospalost), aby zákrok nebyl tolik nepříjemný. Lékař provádějící biopsii nejprve očistí kůži a poté podá lokální anestetikum, které danou oblast znecitliví. Poté lékař zavede jehlu do plíce, přičemž k navedení jehly k podezřelému plicnímu uzlu použije ultrazvuk nebo výpočetní tomografii (CT). Jakmile je jehla na správném místě, lékař odebere vzorek tkáně a jehlu vytáhne. Následně může být provedeno zobrazovací vyšetření, jako je ultrazvuk, rentgen hrudníku nebo CT, aby se ověřilo, zda nedošlo k nějakým komplikacím. Pokud je vše v pořádku, ranka v místě vstupu jehly je překryta obvazem, časem se sama zhojí.

Terminologická poznámka: Pro transtorakální biopsii někdy používá i označení transparietální biopsie.

Viz také transtorakální, biopsie.

Související příspěvky: