enterocyty

Enterocyty jsou buňky ve sliznici tenkého střeva, které z převážné většiny tvoří povrch tzv. střevních klků. Enterocyty jsou dokonale uzpůsobené ke vstřebávání látek vznikajících při trávení: jejich „volný“ povrch (tedy ta část buňky, která je v kontaktu se střevním obsahem) je mnohonásobně zvětšen velkým množstvím mikroklků, a látky z živin se tak mohou vstřebávat mnohem účinněji, než kdyby povrch těchto buněk byl hladký.

Obrázek: Makroskopická a mikroskopická stavba tenkého střeva – schematický nákres. Směrem zleva doprava (podle tmavých šipek) roste detail zobrazené struktury: poloha tenkého střeva v trávicím traktu (nahoře vlevo), průřez tenkým střevem (dole vlevo), průřez kruhovou řasou (nahoře uprostřed), průřez střevním klkem (dole vpravo) a detail enterocytu (nahoře vpravo). (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také enter(o)-, -cyt.

Související příspěvky: