střevní klky

Střevní klky (lat. villi intestinales) jsou miliony drobných prstovitých výběžků, které pokrývají sliznici tenkého střeva. Jejich povrch je tvořen převážně buňkami označovanými jako enterocyty, ze kterých vyčnívá velké množství mikroskopických výběžků, tzv. mikroklků. Kruhové řasy (záhyby sliznice tenkého střeva), střevní klky i mikroklky společně mnohonásobně zvětšují vnitřní povrch tenkého střeva. Kdyby se tento povrch dal „narovnat“, odpovídal by ploše asi 200 metrů čtverečních.

Obrázek: Makroskopická a mikroskopická stavba tenkého střeva – schematický nákres. Směrem zleva doprava (podle tmavých šipek) roste detail zobrazené struktury: poloha tenkého střeva v trávicím traktu (nahoře vlevo), průřez tenkým střevem (dole vlevo), průřez kruhovou řasou (nahoře uprostřed), průřez střevním klkem (dole vpravo) a detail enterocytu (nahoře vpravo). (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také střeva, klky, tenké střevo.

Související příspěvky: