mikroklky

Mikroklky jsou miniaturní prstovité výběžky, které vybíhají z povrchu některých buněk. Jsou poměrně dlouhé a početné, proto výrazně zvětšují povrch těchto buněk. Mikroklky se nacházejí např. na enterocytech, tzn. buňkách nacházejících se ve sliznici tenkého střeva.

Viz také mikro-, klky.

Související příspěvky: