žaludeční klenba

Žaludeční klenba (lat. fundus ventriculi) je rozšířená horní část žaludku, která vystupuje směrem nahoru nad úroveň kardie. Žaludeční klenba se nachází těsně pod bránicí a umožňuje hromadění plynů, které vznikají během trávení.

Obrázek: Základní členění žaludku – schematický nákres. Kardie je vyznačena žlutě, žaludeční klenba tyrkysově, tělo žaludku červeně, předsíň vrátníku červenofialově. Pozor! Jícen (zeleně) a dvanáctník (fialově) nejsou součástmi žaludku, ale přímo na něj navazují, neboť jsou součástí trávicího traktu. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také žaludek.

Související příspěvky: