kardie

Kardie neboli česlo (lat. cardia) je poměrně malá část žaludku, která se nachází těsně při vyústění jícnu. Skrze kardii prochází veškerá potrava i tekutiny, které jsou posouvány z jícnu do žaludku. Zpětnému pronikání žaludečního obsahu do jícnu (tzv. gastroezofageálnímu refluxu) brání dolní jícnový svěrač.

Obrázek: Základní členění žaludku – schematický nákres. Kardie je vyznačena žlutě, žaludeční klenba tyrkysově, tělo žaludku červeně, předsíň vrátníku červenofialově. Pozor! Jícen (zeleně) a dvanáctník (fialově) nejsou součástmi žaludku, ale přímo na něj navazují, neboť jsou součástí trávicího traktu. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také žaludek.

Související příspěvky: