plodový vak

Plodový vak, vak blan neboli amniový vak je vak, v němž se během těhotenství vyvíjí embryo, později plod. Plodový vak je tvořen dvěma blánami (membránami):

  • amnion – vnitřní membrána, obklopuje plodovou vodu a vyvíjející se embryo / plod,
  • chorion – vnější membrána, obklopuje amnion.

Obrázek: Schematické znázornění obsahu dělohy v průběhu těhotenství. Placenta (vlevo nahoře) zásobuje plod kyslíkem a všemi potřebnými živinami. Vyvíjející se plod je obklopen plodovou vodou, která je uzavřena v plodovém vaku. Plodový vak je tvořen dvěma blánami (membránami): amnionem (vnitřní membrána, vyznačen modrou přerušovanou čarou) a chorionem (vnější membrána, vyznačen fialově). (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také plod.