koncovka -genní

-genní je přípona, která znamená „způsobující (co)“, „podporující vznik nebo rozvoj (něčeho)“ či „mající původ (v čem)“. Kombinuje se s podstatnými jmény, která jsou obvykle cizího původu. Příklady:

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz -genní.