trombogenní

Trombogenní znamená „podporující vznik (nebo rozvoj) trombózy“. Například trombogenní lék je takový lék, který zvyšuje riziko vzniku trombózy.

Viz také trombóza, -genní.