elektrokonvulzivní terapie

Elektrokonvulzivní terapie neboli EKT (někdy se používá zkratka ECT z anglického výrazu electroconvulsive therapy) je jedna z metod, které se používají při léčbě deprese. EKT prokazatelně účinkuje u pacientů s těžkou depresí, případně s takovou depresí, kterou se nedaří léčit jinými metodami. Lékař může navrhnout EKT, pokud ke zlepšení pacientova stavu nevedly dva pokusy o léčbu pomocí antidepresiv z různých skupin a pomocí psychoterapie. Poté by měla následovat pokračovací léčba pomocí léků a psychoterapie (a teprve v případě potřeby další EKT).

Elektrokonvulzivní terapie je založena na opakované elektrické stimulaci mozku. Na spánky pacienta jsou přiloženy elektrody, ze kterých je ve velmi krátkých impulsech aplikován elektrický proud. Celý proces probíhá za kontrolovaných podmínek v krátkodobé celkové anestezii.

Viz také terapie.

Související příspěvky: