psychoterapie

Psychoterapie je typ léčby, která využívá psychologických metod a typicky spočívá v pravidelné interakci (rozhovory, diskuse) mezi dospělými účastníky. Cílem psychoterapie je pomoci člověku změnit své chování a překonat pociťované potíže žádoucím způsobem. Psychoterapie může přispět ke zlepšení duševní pohody a zdraví, pomoci danému jedinci vypořádat se s nežádoucími projevy chování, rozptýlit jeho obavy, vypořádat se s obsesemi, kompulzemi, dotěrnými myšlenkami a rozbouřenými emocemi (pocity), zlepšit jeho vztahy a sociální dovednosti. Některé psychoterapeutické přístupy jsou speciálně zaměřeny na léčbu dětí a dospívajících.

Odvozené přídavné jméno je psychoterapeutický, odborník na psychoterapii je psychoterapeut.

Viz také terapie.