psychoterapie

Psychoterapie je typ léčby, která využívá psychologických metod a typicky spočívá v pravidelné interakci (rozhovory, diskuse) mezi dospělými účastníky. Cílem psychoterapie je zmírnit příznaky duševního onemocnění, případně je zcela vyléčit. Psychoterapie je založena na vztahu, interakci a rozhovoru mezi psychoterapeutem a pacientem. Tuto interakci mohou podpořit nebo upevnit různá cvičení, která se u jednotlivých psychoterapeutických metod liší.

Psychoterapie se nedrží žádného pevného schématu. Psychoterapeut nedokáže pacientovy problémy jednoduše „vyřešit“, ale doprovází jej na jeho vlastní cestě při hledání řešení problému nebo potřebné změny. Lidé trpící duševními potížemi se tak mohou naučit porozumět sami sobě, a následně si také sami pomoci. Některé psychoterapeutické přístupy jsou speciálně zaměřeny na léčbu dětí a dospívajících.

Odvozené přídavné jméno je psychoterapeutický, odborník na psychoterapii je psychoterapeut.

Poznámka: Jako psychoterapeut/ka je v současnosti (březen 2024) označován/a absolvent/ka tzv. psychoterapeutického výcviku (samostatné, nejčastěji pětileté vzdělání). Ten může absolvovat nejen klinický psycholog, psychiatr nebo jiný zdravotnický pracovník, ale také absolvent jiných nezdravotních oborů, nejčastěji humanitního zaměření. U zdravotníků navrhuje odborná veřejnost používat označení „psychoterapeut / psychoterapeutka“, u nezdravotníků „psychoterapeutický poradce / psychoterapeutická poradkyně“, adekvátně k tomu „psychoterapie“ a „psychoterapeutické poradenství“. Odborné společnosti dosud nedospěly ke shodě, pro pacienty je ale klíčové rozlišovat s ohledem na charakter potíží psychoterapii ve zdravotnictví (nejčastěji hrazená z veřejného zdravotního pojištění) a mimo oblast zdravotnictví (nejčastěji hrazená přímou platbou).

Viz také psycho-, terapie.