degenerativní onemocnění

Degenerativní onemocnění je postupná ztráta struktury nebo funkce nějaké tkáně či orgánu, která se v průběhu času čím dál více zhoršuje. Je známo velké množství degenerativních onemocnění, některá z nich souvisejí se stárnutím. Některá degenerativní onemocnění se mohou zhoršovat i v důsledku nezdravého životního stylu (např. kouření, nedostatek tělesné aktivity nebo špatné stravovací návyky). U některých degenerativních onemocnění je hlavní nebo částečná příčina genetická (příkladem je Huntingtonova choroba). Někdy jsou příčinou viry nebo některé chemické látky. Příčina může být i neznámá. Léčba degenerativních onemocnění je většinou obtížná, mnohdy se však účinně daří zmírnit alespoň jejich příznaky.

Viz také degenerace, neurodegenerativní onemocnění.