Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba je nevyléčitelné neurodegenerativní onemocnění, které postihuje svalovou koordinaci a kognitivní funkce. Příznaky nemoci se obvykle začínají rozvíjet kolem středního věku.

Huntingtonova choroba je dědičné onemocnění, které se dědí autozomálně dominantně; to znamená, že nemoc se rozvine, pokud člověk zdědí mutace v obou kopiích genu pro protein huntingtin (HTT). Jinými slovy, každé dítě, které se narodí rodiči postiženému touto chorobou, má 50% pravděpodobnost, že nemoc zdědí.