endotelové buňky

Endotelová buňka je typ epitelové buňky, která vystýlá krevní cévy a lymfatické cévy. Endotelové buňky jsou obvykle dlaždicové (zploštělé) a vyskytují se v jedné souvislé vrstvě, označované jako endotel.

Viz také endotel, buňka.