endotel

Endotel je vrstva buněk, která vystýlá vnitřní povrch krevních cév, lymfatických cév a jiných tělních dutin naplněných tekutinou (například srdce).

Viz také epitel, endotelové buňky.