žíhané těleso

Žíhané těleso (lat. corpus striatum) je oblast šedobíle „žíhaného“ uskupení těl nervových buněk (šedá hmota) a nervových vláken (bílá hmota) hluboko uvnitř mozku, přesněji řečeno ve spodní části každé mozkové hemisféry. Svým rozsahem je žíhané těleso nejvýznamnější součástí bazálních ganglií, neboť zahrnuje:

  • ocasaté jádro (nucleus caudatus),
  • čočkovité jádro (nucleus lentiformis) = putamen + globus pallidus.

Poznámka: Obvykle se používají latinské názvy (uvedeny kurzívou), neboť české názvy nejsou běžně zažité.

Obrázek: Schematické znázornění žíhaného tělesa v mozku (levá část obrázku). Vyznačen je řez mozkem, napříč bazálními ganglii (shora dolů: nucleus caudatus, globus pallidus, putamen). V této oblasti je patrný „žíhaný“ vzhled. V pravé části obrázku je vyznačeno umístění černé hmoty (lat. substantia nigra). (Zdroj: Blausen.com staff (2014). Medical gallery of Blausen Medical 2014. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI: 10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31574249)

Viz také bazální ganglia.