černá hmota

Černá hmota (lat. substantia nigra) je tmavá tkáň v mozku, konkrétně v oblasti středního mozku. Černá hmota je tvořena těly nervových buněk, které obsahují tmavý pigment. V černé hmotě vzniká dopamin, což je jeden z neurotransmiterů (látek přenášejících elektrické impulzy v nervovém systému). Nervové buňky v substantia nigra jsou svými výběžky spojeny s dalšími oblastmi mozku, jako je zejména žíhané těleso (lat. corpus striatum) v bazálních gangliích (lat. nuclei basales), což jsou oblasti šedé hmoty, které jsou uloženy hluboko uvnitř mozku.

Pokud začnou nervové buňky v černé hmotě zanikat, může se rozvinout Parkinsonova nemoc.

Obrázek: Schematické znázornění polohy černé hmoty v mozku. V levé části obrázku je vyznačen řez mozkem, napříč bazálními ganglii, resp. oblastí žíhaného tělesa (shora dolů: nucleus caudatus, globus pallidus, putamen). Umístění černé hmoty (lat. substantia nigra) je vyznačeno v pravé části obrázku. (Zdroj: Blausen.com staff (2014). Medical gallery of Blausen Medical 2014. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI: 10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31574249)

Viz také bílá hmota, šedá hmota.

Související příspěvky: