embolizace

Embolizace je lékařský zákrok, při kterém jsou používány miniaturní částice (například drobné želatinové kuličky) k cílenému zablokování nějaké krevní cévy. Embolizace se obecně používá k zastavení krvácení nebo k zablokování toku krve do zhoubného nádoru, případně do abnormální oblasti nějaké tkáně (tedy nejen v onkologii). Podle způsobu provedení rozlišujeme:

Viz také embolie.