arteriální embolizace

Arteriální embolizace, transarteriální embolizace neboli TAE (zkratka pochází z anglického názvu transarterial embolisation) je zákrok, při kterém lékař zablokuje přívod krve do zhoubného nádoru nebo abnormální oblasti nějaké tkáně. Při arteriální embolizaci lékař provede malý řez na vnitřní straně stehna a zavede katétr (tenkou ohebnou trubičku) do tepny v blízkosti nádoru nebo abnormální tkáně. Jakmile je katétr na určeném místě, jsou do něj vstříknuty miniaturní částice (nejčastěji drobné želatinové kuličky). Tím je zablokována tepna a zastaven přítok krve do nádoru nebo abnormální oblasti tkáně. Arteriální embolizace se používá k léčbě některých typů zhoubných nádorů jater, ledvin a neuroendokrinních nádorů.

Viz také arteriální, embolizace.