mikrocyty

Mikrocyty jsou erytrocyty o menším objemu, než je obvyklé: normální hodnota je 85±10 femtolitru (fl).