toxin produkující bakterie

Toxin produkující bakterie je obecné označení pro jakoukoli bakterii, která produkuje (a do svého okolí vylučuje) některý z toxinů. Příklady toxin produkujících bakterií jsou:

  • Vibrio cholerae séroskupin O1 a O139 – produkuje choleratoxin, způsobuje choleru,
  • Shigella dysenteriae – produkuje shiga toxin, způsobuje shigelózu,
  • apod.

Viz také toxin, bakterie, bakteriální toxin.