herpetiformní dermatitida

Herpetiformní dermatitida neboli Duhringova dermatitida je kožní onemocnění, které se může vyskytovat u pacientů s celiakií, resp. nesnášenlivostí lepku. Název „herpetiformní“ je odvozen od tendence k tvorbě puchýřů (typicky se vyskytujících ve shlucích), které na první pohled připomínají kožní projev infekce virem herpes simplex. Herpetiformní dermatitida však není způsobena virovou infekcí.

Herpetiformní dermatitida i celiakie jsou způsobeny nesnášenlivostí lepku – směsi proteinů, která se vyskytuje v zrnech mnoha obilovin (např. pšenice, žito či ječmen). Herpetiformní dermatitida se vyskytuje přibližně u 15–25 % pacientů s celiakií.

Viz také dermatitida.