duševní zdraví matek

Duševní zdraví matek je oblast zdravotní péče, která je často zanedbávána nebo různě zlehčována. Zvláště u nastávajících nebo čerstvých maminek se však může vyskytovat celá řada poruch a příznaků – mimo jiné deprese, úzkostné poruchy či dokonce psychózy. Tyto poruchy se mohou vyskytnout během těhotenství a/nebo v období po porodu (společně často označované jako perinatální období). Pokud se tyto poruchy neléčí, mohou mít pro matku, její dítě, její rodinu (a potažmo i širší společnost) zničující důsledky. Tato onemocnění mohou být způsobena kombinací biologických, psychologických a sociálních stresorů, jako je nedostatek podpory, rodinná anamnéza nebo předchozí výskyt těchto poruch.

Viz také duševní zdraví, duševní onemocnění.

Související příspěvky: