psychóza

Psychóza je příznakem některých závažných duševních onemocnění. Psychóza se vyznačuje narušeným vztahem k realitě. Lidé prožívající psychózu mohou mít buď halucinace nebo bludy, pod jejichž vlivem se mohou dopouštět činů zcela nepochopitelných pro jejich okolí. Psychózu lze léčit například pomocí antipsychotik.

Odvozené přídavné jméno je psychotický.